Postanowienia ogólne

Sklep Tehaus.pl obsługiwany przez Przedsiębiorstwo INCERBO Tomasz Trzciński, ul. Kadłubka 41, 71-524 Szczecin,  REGON: 321549743 , NIP: 8512825877, zwaną dalej Tehaus.pl


Warunki dokonywania zakupów

Tehaus.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.Tehaus.pl. Do realizacji zamówień w Tehaus.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura elektroniczna).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Tehaus.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Towar o statusie "Dostępny w ciągu 24h" jest towarem, który posiadamy na stanie magazynowym. Towary z czasem realizacji "14 dni" są towarami na indywidualne zamówienie.

Reklamacje, zwroty i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Tehaus.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: INCERBO Tomasz Trzciński, ul. Kadłubka 41, 71-524 Szczecin, tel. (091) 311 13 79, e-mail sklep@Tehaus.pl


Postanowienia końcowe

Tehaus.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@Tehaus.pl

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.